PROCES VERBAL DE AFIȘARE

a rezultatului probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 30 martie 2022 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante

Nr. crt. Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Punctaj Final Rezultat
1. Nr.7233/21.03.2022 43 puncte RESPINS
2. Nr.7070/18.03.2022 36,5 puncte RESPINS
3. Nr.7065/18.03.2022 30 puncte RESPINS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

Afişat astăzi, 31 martie 2022, ora 1200 la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.

Secretarul comisiei:
Manea Cristina

Descarcă documentul 

Source