Categorie: Primarii Judet Teleorman

Primarii Judet Teleorman

Achiziționarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții ”Alei pietonale și amenajări peisagistice pentru zona de promenadă  Șoseaua Alexandriei” din cadrul proiectului ” Amenajare zonă de promenadă de-a lungul șoselei Alexandriei, porțiunea cuprinsă între bulevardul Independenței și strada Stadionului”

În data de 29.03.2022, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7647/29.03.2022 pentru proiectul ”Amenajare zonă de promenadă de-a lungul șoselei Alexandriei, porțiunea cuprinsă între bulevardul Independenței și…

Licitație publică privind închirierea a 2(două) terenuri cu suprafața de 15 mp/teren, aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, situate în municipiul Turnu Măgurele, bulevardul Republicii, zona bloc C1, amplasamente libere:pozițiile nr.1 și nr.5, în vederea amplasării de garaje auto, conform H.C.L. nr.51/24.03.2022 și conform O.U.G. 57/2019.

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria municipiului Turnu Măgurele, cod fiscal:…

Anunț privind achiziționarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere imobile situate în strada Griviței nr.5 și schimbarea destinației din clădiri administrative și social culturale în locuințe sociale” în cadrul proiectului ”Reabilitarea și construirea de locuințe sociale” cod SMIS 152311, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020

În data de 29.03.2022, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7649/29.03.2022 pentru proiectul ,,Reabilitarea și construirea de locuințe sociale”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, Axa…

Anunț achiziționarea serviciilor de consultanță în management în vederea implementării activităților proiectului ,,Reabilitarea și construirea de locuințe sociale” cod SMIS 152311, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020

În data de 29.03.2022, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7649/29.03.2022 pentru proiectul ,,Reabilitarea și construirea de locuințe sociale”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, Axa…

Anunț privind încheierea contractului de furnizare a echipamentelor medicale -lot 9 ca urmare a finalizării procedurii de atribuire- licitație deschisă, derulată în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod  ROBG e-MS -256

UAT Municipiul Turnu Măgurele deține calitatea de Lider al proiectului „Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod e-MS ROBG 256, pe care îl implementează…

Anunț privind încheierea contractului de furnizare a echipamentelor medicale -lot 7 ca urmare a finalizării procedurii de atribuire- licitație deschisă, derulată în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod  ROBG e-MS -256

UAT Municipiul Turnu Măgurele deține calitatea de Lider al proiectului „Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod e-MS ROBG 256, pe care îl implementează…

Anunț privind încheierea contractului de furnizare a echipamentelor medicale -lot 4 ca urmare a finalizării procedurii de atribuire- licitație deschisă, derulată în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod  ROBG e-MS -256

UAT Municipiul Turnu Măgurele deține calitatea de Lider al proiectului „Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod e-MS ROBG 256, pe care îl implementează…

Anunț privind încheierea contractului de furnizare a echipamentelor medicale -lot 2 ca urmare a finalizării procedurii de atribuire- licitație deschisă, derulată în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod  ROBG e-MS -256

UAT Municipiul Turnu Măgurele deține calitatea de Lider al proiectului „Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod e-MS ROBG 256, pe care îl implementează…

Anunț privind încheierea contractului de furnizare a echipamentelor medicale -lot 11 ca urmare a finalizării procedurii de atribuire- licitație deschisă, derulată în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod  ROBG e-MS -256

UAT Municipiul Turnu Măgurele deține calitatea de Lider al proiectului „Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod e-MS ROBG 256, pe care îl implementează…

Anunț privind încheierea contractului de furnizare a echipamentelor medicale -lot 13 ca urmare a finalizării procedurii de atribuire- licitație deschisă, derulată în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod  ROBG e-MS -256

UAT Municipiul Turnu Măgurele deține calitatea de Lider al proiectului „Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod e-MS ROBG 256, pe care îl implementează…

Anunț privind încheierea contractului de furnizare a echipamentelor medicale  pentru loturile 6 și 8 ca urmare a finalizării procedurii de atribuire- licitație deschisă, derulată în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod  ROBG e-MS -256

UAT Municipiul Turnu Măgurele deține calitatea de Lider al proiectului „Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod e-MS ROBG 256, pe care îl implementează…

Anunț privind încheierea contractului de furnizare a echipamentelor medicale -lot 3 ca urmare a finalizării procedurii de atribuire- licitație deschisă, derulată în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod  ROBG e-MS -256

UAT Municipiul Turnu Măgurele deține calitatea de Lider al proiectului „Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod e-MS ROBG 256, pe care îl implementează…

Anunț privind încheierea contractului de furnizare a echipamentelor medicale -lot 1 ca urmare a finalizării procedurii de atribuire- licitație deschisă, derulată în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod  ROBG e-MS -256

UAT Municipiul Turnu Măgurele deține calitatea de Lider al proiectului „Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod e-MS ROBG 256, pe care îl implementează…

Anunț privind încheierea contractului de furnizare a echipamentelor medicale -lot 5 ca urmare a finalizării procedurii de atribuire- licitație deschisă, derulată în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod  ROBG e-MS -256

UAT Municipiul Turnu Măgurele deține calitatea de Lider al proiectului „Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod e-MS ROBG 256, pe care îl implementează…

Primăria municipiului Turnu Măgurele, organizează în data de 09.05.2022, ora 10.00 – proba scrisă, şi 12.05.2022, ora 12.00 – interviu, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post  vacant de execuție, de natură contractuală – inspector de specialitate, treapta IA, (S) din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială – Compartiment Protecția Persoanelor cu Handicap.

Primăria municipiului Turnu Măgurele, organizează în data de 09.05.2022, ora 10.00 – proba scrisă, şi 12.05.2022, ora 12.00 – interviu, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant…

Licitație publică privind vânzarea unui imobil-teren intravilan în suprafață de 1518 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Turnu Măgurele situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Șoseaua Alexandriei, nr.6

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria municipiului Turnu Măgurele, cod…

Licitație publică privind vânzarea unui imobil-teren intravilan în suprafață de 949 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Turnu Măgurele situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Șoseaua Alexandriei, nr.6

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria municipiului Turnu Măgurele, cod…

Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de execuție vacante – consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment constatare impunere încasare executare silită persoane juridice, Serviciul impozite și taxe locale.

Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele organizează în data de 04.05.2022, ora 10.00 – proba scrisă, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice…

Licitație publică privind închirierea a 5(cinci) terenuri cu suprafața de 15 mp/teren, aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, situate în municipiul Turnu Măgurele, bulevardul Republicii, zona bloc C1

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria municipiului Turnu Măgurele, cod fiscal:…

Achiziționarea serviciilor de supraveghere arheologică a lucrărilor executate pentru reabilitarea străzilor incluse în proiectul integrat ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 124772, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020

Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 04.03.2020 proiectul ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”,cofinanțat în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară…

Achiziționarea serviciilor de supraveghere a lucrărilor de reabilitare a străzilor Libertății și Ion Creangă, componente ale proiectului integrat ,,Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125205, implementat în cadrul POR 2014 – 2020

Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 05.05.2020 proiectul ,, Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cofinanțat în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 13…

Achiziționarea serviciilor de verificare tehnică a documentației necesare pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare străzi din zonele urbane marginalizate ale Municipiului Turnu Măgurele” din cadrul proiectului ,,Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2” cod SMIS 141812, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020

În data de 19.11.2021, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7270/19.11.2021 pentru proiectul ,,Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014…

În data de 05.05.2020, UAT Municipiul Turnu Măgurele, a semnat contractul de finanţare nr.5452/05.05.2020 pentru implementarea proiectului ,,Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS :125205.

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții 9 b – Oferirea de…