Municipiul Turnu Măgurele implementează din data de 04.03.2020 proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”, cofinanțat în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.

Proiectul mai sus menționat are două componente:

  • Creare Centru Recreativ pentru Persoane Vârstnice prin reabilitarea imobilului Centru Administrativ în municipiul Turnu Măgurele”

În data de 22.02.2023, a fost încheiat contractul de furnizare nr. 4015 pentru  livrare și montare echipamente la locurile de joacă din Parcul Independenței.

  • Prestator : Panda Design SRL
  • Obiectul achiziției: livrare și montare produse, constând în echipamente pentru locurile de joacă din Parcul Independenței, achiziționate în contextul implementării activității proiectului integrat ,,Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125207
  • Valoarea achiziției: 154.569,10 lei (129.890,00 lei la care se adaugă TVA în valoare de 24.679,10 lei)
  • Procedura aplicată: achiziție directă

Source