În data de 03.01.2023 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Infrastructura ITS pentru transportul public din Municipiul Turnu Măgurele ” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I1.2, Runda 1 aferent Componentei C10 – Fondul local Operațiunea I1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC, având nr. C10-I1.2-1589, prin care s-a solicitat ” Infrastructura ITS pentru transportul public din Municipiul Turnu Măgurele”

Investiția permite achiziționarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea mobilității locale, respectiv a managementului urban/local.

Obiectivele specifice sunt:

  • extinderea rețelei de camere de supraveghere urbană;
  • semaforizare tip trecere de pietoni și intersecții semaforizate cu butoane pentru cererea priorității de către pietoni;
  • sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport – monitorizare trafic rutier

Valoarea proiectului este de 500 000 euro iar durata de implementare va fi de 1 an.

Source