ROMÂNIA                                                                                            JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 5/25.01.2023 privind majorarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și Source