ROMÂNIA                                                                             JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                     CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr. 4/25.01.2024 privind aprobarea Planului anual de acţiune al Direcţiei de Source