ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 6/25 ianuarie 2024 privind înființarea unor locuri de parcare pentru Source