Etichetă: 2024

nr. 5/25.01.2023 privind majorarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Târnăveni

ROMÂNIA                                                                                            JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 5/25.01.2023 privind majorarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și Source

nr. 4/25.01.2024 privind aprobarea Planului anual de acţiune al Direcţiei de Asistenţă Socială privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Municipiului Târnăveni, pentru anul 2024

ROMÂNIA                                                                             JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                     CONSILIUL LOCAL  HOTĂRÂREA nr. 4/25.01.2024 privind aprobarea Planului anual de acţiune al Direcţiei de Source

nr. 3/25.01.2024 privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență și a situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgență din bugetul local al municipiului Târnăveni

ROMÂNIA                                                                             JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                          CONSILIUL LOCAL                                                                                               HOTĂRÂREA nr. 3/25.01.2024 privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență Source

nr. 2/25.01.2024 privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Târnăveni, stabilirea modalității de gestiune, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiulTârnăveni,  a Indicatorilor de performanta ai Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, a Caietului de Sarcini si a contrctului cadrul de delegare a gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Târnăveni  

R O M A N I A JUDETUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 2/25.01.2024 privind înființarea Serviciului Source

Anunț de participare licitație publică deschisă în vederea concesionării serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale pentru Municipiul Calafat, județul Dolj, cu satele aparținătoare : Basarabi, Golenți și Ciupercenii Vechi”

Anunt de participare licitatie publica deschisa in vederea concesionarii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale pentru Municipiul Calafat, judetul Dolj, cu satele aparținătoare : Basarabi, Golenți și…