ROMÂNIA                                                                             JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                          CONSILIUL LOCAL                                                                                               HOTĂRÂREA nr. 3/25.01.2024 privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență Source