Primăria Roman organizează la sediul instituţiei, în data de 26 august 2021, ora 10.00, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a următoarelor funcţii publice de execuţie:
în cadrul Direcţiei Juridice Administrație Publică:

  • inspector I principal, Serviciul Administrație Publică Locală;
  • consilier juridic I principal și consilier juridic I superior, Biroul Juridic Contencios;

în cadrul Direcției Tehnice și de Investiții:

  • consilier achiziții publice I principal, Serviciul Achiziții Publice;
  • inspector I superior , Serviciul Managementul Proiectelor.

în cadrul Direcţiei Locale Evidența Persoanelor Roman:

  • consilier juridic I superior în cadrul Biroului Stare Civilă.

Formulare

Source