MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 27.07.2021 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, privind intenţia de elaborare “Construire locuințe colective P+2E, spații comerciale și birouri la parter și racorduri la utilități – str. Zimbrului, nr.41-43-45”

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 11.08.2021 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:
.

Publicat la data de 27.07.2021

Source