Etichetă: funcționari publici

Carieră 19.05.2023 – Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului asistență de specialitate, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului…

Carieră 11.05.2023 – Primăria Roman organizează concurs de recrutare, pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasa I grad profesional principal, la Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul Directiei Impozite si Taxe Locale

Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasa I grad profesional principal, cu…

Carieră 11.05.2023 – Primăria Roman organizează concurs de recrutare, pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional asistent, la Compartimentul control intern managerial din cadrul Serviciului control, calitate, monitorizare mediu și marketing instituțional

Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional asistent, cu…

Carieră 10.05.2023 – Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de consilier juridic clasă I, grad profesional debutant, la Biroul recuperare creanțe contribuabili în insolvență din cadrul Direcției Juridice și Admistrație Publică

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional principal, cu durata…

Carieră 10.05.2023 – Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, la Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice, D.I.T.L

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional principal, cu durata…

Carieră 10.05.2023 – Primăria Roman organizează recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional principal, la Biroul evidența persoanelor din cadrul Direcției locale de evidența persoanelor

Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional principal, cu…

Carieră 26.04.2023 Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată determinată a 6 posturi temporar vacante contractuale de execuție, cu normă întreagă la Serviciul Complex de agrement Ștrand Moldova din cadrul Direcției Servicii Edilitare

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată determinată a 6 posturi temporar vacante contractuale de execuție, cu normă întreagă la Serviciul Complex de agrement Ștrand Moldova…

Carieră 21.04.2023 – Primăria Roman organizează la sediul instituţiei, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a următoarelor funcţii publice de execuţie în cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale

Primăria Roman organizează la sediul instituţiei, în data de 24 mai 2023, ora 10.00, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a următoarelor funcţii publice de execuţie…

Carieră 19.04.2023 – organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de consilier juridic clasă I, grad profesional superior, la Biroul juridic, contencios din cadrul Direcției Juridice Administrație Publică

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de consilier juridic clasă I, grad profesional superior, cu…

Carieră 18.04.2023 – Primăria Roman organizează la sediul instituţiei, în data de 18.05.2023, ora 10.00, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcţiei publice specifice de execuţie de politist local III superior în cadrul Direcţiei Poliția Locală

Primăria Roman organizează la sediul instituţiei, în data de 18.05.2023, ora 10.00, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcţiei publice specifice de execuţie de politist…

Carieră 14.03.2023 – Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, la Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice, D.I.T.L.

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional asistent, cu durata…

Carieră 09.02.2023 – Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de consilier juridic clasă I, grad profesional superior la Biroul administrație publică și relația cu Consiliul Local din cadrul Direcției juridice și administrație publică

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de consilier juridic clasă I, grad profesional superior cu…

Carieră 09.02.2023 – Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional asistent la Compartimentul evidență patrimoniu, fond locativ, Biroul Evidența Patrimoniu-Asociații Proprietari, Serviciul administraţie publică locală, din cadrul Direcției juridice și administrație publică

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant de funcţie publică, de execuție, de inspector clasă I, grad profesional asistent, cu durata…

Carieră 03.02.2023 – Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 2 posturi vacante, de funcţie publică, de execuție, la Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice

Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a următoarelor posturi vacante, de funcţie publică, de execuție, cu durata normală a timpului de muncă de…

Carieră 23.05.2022 – Concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică specifică, de execuție, de polițist local, clasă III, grad profesional debutant

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică specifică, de execuție, de polițist local, clasă III, grad profesional debutant,…

Carieră 09.03.2022 – Concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 3 funcţii publice specifice de execuție vacante de Polițist local clasa III grad profesional superior în cadrul DIRECTIEI POLIȚIA LOCALĂ ROMAN

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 3 funcţii publice specifice de execuție vacante, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi,…

22.02.2022 Carieră – Concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector I , grad profesional superior, la Serviciul impozite si taxe persoane juridice din cadrul Directiei Impozite si Taxe Locale

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector I , grad profesional superior, cu durata…

14.02.2022 Carieră – Concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Managementul Proiectelor, Direcția Tehnică și de Investiții, primăria Roman.

Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional superior, cu durata…

28.12.2021 Carieră – Concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică la Biroul evidență patrimoniu si asociații de proprietari, Compartiment evidență patrimoniu, fond locativ

Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional asistent, cu durata…

23.11.2021 Carieră – Concurs e recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional principal, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Serviciul Impozite și Taxe persoane fizice

Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional principal, cu durata…

18.11.2021 Carieră – Concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție, la Biroul monitorizare mediu din cadrul Serviciului control, calitate, monitorizare mediu și marketing instituțional

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de Inspector I, grad profesional superior cu durata normală…

12.11.2021 Carieră – Concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Managementul Proiectelor, Direcția Tehnică și de Investiții

PrimăriaRoman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a postului vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional superior, cu durata normală…

22.10.2021 Carieră – concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 3 posturi de funcție publică de execuție, vacante în cadrul Direcției Locale Evidența Persoanelor

Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 3 (trei) posturi de funcție publică de execuție, vacante în cadrul Direcției Locale Evidența Persoanelor, astfel: inspector…

01.10.2021 Carieră – Concurs de promovare în funcţie publică de conducere, de șef birou, grad II, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână la Biroul evidența persoanelor din cadrul Direcţiei Locale de Evidența Persoanelor.

Primăria Roman anunţă organizarea concursului de promovare în funcţie publică de conducere, de șef birou, grad II, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână…