Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a următoarelor posturi vacante, de funcţie publică, de execuție, de inspector, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, în cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului, astfel:

  • inspector clasa I grad profesional superior, Biroul autorizări construcţii și control urbanism,
  • inspector clasa I grad profesional superior, Biroul cadastru, registru agricol și nomenclatură stadală,
  • inspector clasa I grad profesional debutant, Biroul cadastru, registru agricol și nomenclatură stadală.

Formulare

Source