Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuție, de inspector, clasă I , grad profesional asistent, cu durata normală a timpului de muncă de 8ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, la Compartiment asistență de specialitate din cadrul Directiei de urbanism si amenajarea teritoriului.

Formulare

Source