Primăria Roman anunţă organizarea examenului de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, în urma absolvirii unei forme de învăţământ superior de lungă durată, în cadrul Bibliotecii Municipale George Radu Melidon Roman.
Examenul de promovare se organizează în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi se va desfăşura în data de 26.08.2022, ora 09,00, la sediul primăriei.

Formulare

Source