Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman anunţă organizarea examenului de promovare, in grad profesional superior celui detinut pentru functia publica, de executie, de:
– Inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul evidenta si plata beneficii de asistenta sociala.

Conditiile de participare la examen sunt :
– Sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza ;
– Sa fi obtinut cel putin calificativul « bine » la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani ;
– Sa nu aiba nici o sanctiune disciplinara neradiata.

Formulare

Source