Primăria Roman organizează concursul de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 2 posturi vacante, de funcţie publică, de execuție, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, din cadrul Serviciului control, calitate, monitorizare mediu și marketing instituțional:

    1. Inspector I, grad profesional principal la Biroul monitorizare mediu
    2. Inspector I, grad profesional debutant la Compartimentul strategii, marketing instituțional și managementul calității din cadrul Biroului Control, Strategii și Marketing Instituțional

Formulare

Source