Primăria Roman organiză concursului de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a 3 (trei) posturi de funcție publică de execuție, vacante în cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului, astfel:

  1. inspector I superior la Compartimentul Control urbanism
  2. inspector I principal la Compartimentul Control urbanism
  3. inspector I superior la Compartimentul obținere și emitere avize

Formulare

Source