PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI  SPCLEP – STAREA CIVILĂ-  Nr.38380/29.07.2023 P U B L I C A Ţ I E           Source