Lună: septembrie 2022

Anunț de participare licitație deschisă nr.CN1046651/01.09.2022 privind Servicii de proiectare și asistență tehnică (faza DALI+PT+AT) în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție ”Modernizare spațiu public -zona cuprinsa între bulevardul Cetății, strada Gheorghe Lazar, Calea Circumvalațiunii, Calea Torontalului -zone verzi, infrastructură rutieră, utilități publice”

Anunț de participare licitație deschisă nr.CN1046651/01.09.2022 privind Servicii de proiectare și asistență tehnică (faza DALI+PT+AT) în vederea realizării și implementării obiectivului de investiție ”Modernizare spațiu public -zona cuprinsa între bulevardul…

Anunț de participare simlificat nr. SCN1113505/02.09.2022 privind Execuție lucrări din cadrul proiectului,,Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Soarelui-Odobescu-Complex”, Cod SMIS 2014+: 119790-pe 6 loturi

Anunț de participare simlificat nr. SCN1113505/02.09.2022 privind Execuție lucrări din cadrul proiectului,,Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Soarelui-Odobescu-Complex”, Cod SMIS 2014+: 119790-pe…

Anunț de participare simplificat nr. SCN1113442/01.09.2022 privind Servicii de elaborare „Strategie de participare publică a Municipiului Timișoara” și organizare cursuri de formare profesională pentru grupul țintă aferent proiectului „Simplificarea procesului participativ și decizional în relația cu cetățenii, prin digitalizarea integrată și eficientizarea administrației publice la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara”, cod SMIS 154615

Anunț de participare simplificat nr. SCN1113442 – Servicii de elaborare „Strategie de participare publica a Municipiului Timisoara” si organizare cursuri de formare profesionala pentru grupul tinta aferent proiectului „Simplificarea procesului…

Proces – Verbal privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Economice/ Serviciul Impozite Taxe/ Biroul Persoane Fizice/ Compartiment Stabilire și Impunere Persoane Fizice.

Proces – Verbal privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Economice/ Serviciul Impozite Taxe/ Biroul Persoane…

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional  debutant în cadrul Oficiului Administrație Publică Locală/Direcția Administrație Publică Locală

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Oficiului Administrație Publică Locală/Direcția Administrație Publică Locală –…

Rezultatul contestației la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional  debutant în cadrul Oficiului Administrație Publică Locală/Direcția Administrație Publică Locală

Rezultatul contestației la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Oficiului Administrație Publică Locală/Direcția Administrație…