Astăzi 6.09.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ISAC MUGUREL, în vârstă de 48 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei ANDRONIC NICOLETA, în vârstă de 47 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov . În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Source