Astăzi 7.09.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ILIE MARIUS CĂTĂLIN, în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, Str. Monumentul Eroilor nr.51 judeţul Ilfov şi a d-nei ANDREI IOANA RALUCA, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Mun. Ploiești, Str. Sergent Erou Mateescu Gheorghe nr.18, județ Prahova . În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

data afișării 07.09.2022

data căsătoriei 17.09.2022, ora 13.30

Source