Lună: iulie 2022

Rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Acte Nașteri, Căsătorii, Decese, Mențiuni și Secretariat/ Birou Stare Civilă/ Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.

Rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Acte Nașteri, Căsătorii, Decese, Mențiuni și…

CHESTIONAR PENTRU STABILIREA PRINCIPALELOR OBIECTIVE PRIVIND SISTEMUL DE TRANSPORT PUBLIC LA NIVELUL U.A.T.-URILOR DIN A.D.I. TRANSPORT METROPOLITAN SIBIU

CHESTIONAR PENTRU STABILIREA PRINCIPALELOR OBIECTIVE PRIVIND SISTEMUL DE TRANSPORT PUBLIC LA NIVELUL U.A.T.-URILOR DIN A.D.I. TRANSPORT METROPOLITAN SIBIU Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Metropolitan Sibiu desfășoară o analiză privind…

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Acte Nașteri, Căsătorii, Decese, Mențiuni și Secretariat/ Birou Stare Civilă/ Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Acte Nașteri, Căsătorii, Decese, Mențiuni și…

Anunț de participare simplificat nr. SCN1111424/25.07.2022 privind „Servicii de consultanță privind elaborarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru activitățile de salubrizare stradală și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț – deszăpezire în Municipiul Timișoara”

Anunț de participare simplificat nr. SCN1111424/25.07.2022 privind „Servicii de consultanță privind elaborarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru activitățile de salubrizare stradală și curățarea și transportul zăpezii…

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Oficiului Administrație Publică Locală/Direcția Administrație Publică Locală

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Oficiului Administrație Publică Locală/Direcția Administrație Publică Locală – Primăria Municipiului Tulcea…