DISPOZIŢIA nr. 1909  din 27.07.2022 privind  convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 28.07.2022
PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile art. 133  alin. (2)  lit.a), art.134 alin.(4)  și art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă DE ÎNDATĂ membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de   28.07.2022, ora 13,00, prin platforma online de videoconferință. 

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este:

            1. Proiect de hotărâre includerea creșelor în cadrul Creșei Timișoara în reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Timişoara, aprobată prin HCL nr. 95/30.03.2021 și  HCL nr. 140/19.04.2022, pentru anul şcolar 2021-2022 respectiv pentru anul şcolar 2022-2023.

2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea rezervei de implementare destinată reechilibrării  contractului de execuție lucrări (proiectare și execuție)  nr. 252/29.10.2020 aferent proiectului „Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţe“- Cod SMIS 126783 , finanțat prin POR 2014-2020.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

            (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR,

CAIUS ȘULI

The post Convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 28.07.2022 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source