Etichetă: Recrutare/promovare

Anunt Concurs Recrutare 25.07.2022

                                                                                                                   Nr.15185 /23.06.2022 A N U N Ț În temeiul art. 618 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Comuna Mogoșoaia organizează concurs…