Etichetă: licitatii

Delegare de gestiune prin contract de achizitie publica a serviciului de “Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet” din cadrul serviciului public de salubrizare din orasul Marasesti, judetul Vrancea

Vizualizari: 119 Proces-verbal privind evaluarea conformitatii propunerilor tehnice si financiare cu prevederile caietului de sarcini si dupa caz cu factorii de evaluare Proces-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor Raportul…