Etichetă: DEPUSA – ÎN AȘTEPTARE

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” – Punte pietonală Halta Breaza Nord – Cartier Podu Corbului, oraș Breaza, Jud. Prahova

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE U.A.T: BREAZAJUDEȚUL: PRAHOVAMINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEINumăr /data înregistrare: 28493 /29-10-2021Nr. MDLPA: 134556 /29.10.2021 2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII Beneficiar (U.A.T.…