Etichetă: anunt

Anunț de participare la procedura de ,,Achiziție directă,, organizată de Orașul Breaza pentru contractarea execuţiei de  lucrărilor de ,, Asfaltare Alee Liceul Teoretic ,,Aurel Vlaicu,, Breaza,  jud. Prahova,,

Anunț de participare la procedura de ,,Achiziție directă,, organizată de Orașul Breaza pentru contractarea execuţiei lucrărilor de ,, Asfaltare Alee Liceul Teoretic ,,Aurel Vlaicu,, Breaza, jud. Prahova,, Ofertele se depun…

ANUNŢ privind rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de promovare în grad profesional pentru funcţionarii din cadrul Compartimentul Agricol şi Cadastru, Serviciul de Implementare Proiecte şi Achiziţii Publice şi Serviciul Poliţie Locală din cadrul Primăriei Oraşului Breaza, organizat în data de 07.08.2023, ora 10:00, proba scrisă

Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te…

Anunț de participare la procedura de Achiziție directă, organizată de Orașul Breaza pentru contractarea execuţiei de  lucrărilor de ,, Scurgerea apelor pluviale prin reabilitarea rigolelor existente pe str. Muncii, str. Frunzelor și intersecția str. Sunătorii cu Fdt. Goarnei, Oraș Breaza, jud. Prahova

Anunț de participare la procedura de Achiziție directă, organizată de Orașul Breaza pentru contractarea execuţiei de lucrărilor de ,, Scurgerea apelor pluviale prin reabilitarea rigolelor existente pe str. Muncii, str.…

ANUNT In conformitate cu prevederile art.4 78, art.618 alin.(1 ), alin.( 4) si alin.(22) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Orasului Breaza organizeaza examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici de executie din cadrul Primariei, in data de 07.08.2023, ora 10°0 , proba scrisa, la sediul institutiei din str. Republicii, nr.82B, Breaza.

Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te…

ORAŞUL BREAZA, în calitate de autoritate contractantă, achiziţionează SERVICII DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, împreună cu studiile necesare-ridicare topografică, studiu geotehnic, expertiză tehnică (orice alt studiu necesar) pentru OBIECTIVUL DE INVESTIŢII ,,Punte pietonală Halta Breaza Nord-Cartier Podu Corbului” oraş Breaza, jud. Prahova

Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te…

Achiziţionare DALI și Deviz General, pentru realizarea lucrărilor de intervenţie privind creşterea performanţei energetice pentru cinci blocuri din Cartierul Breaza de Sus, oraş Breaza, județul Prahova – Bloc 1 sc. A şi sc. B, Bloc 2, Bloc 3 sc. A şi sc. B, Bloc 11 sc. A şi B, Bloc 11 sc. C.

Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te…

ANUNŢ ACHIZIŢIE DIRECTĂ: SERVICII DE PROIECTARE (faza SF/DALI), documentaţii în vederea obţinerii avizelor şi acordurilor, precum şi a Devizului General pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii pentru transport verde – Construire traseu pistă pentru biciclete în oraşul Breaza” Cl0-11.4-994

ANUNŢ ACHIZIŢIE DIRECTĂ: SERVICII DE PROIECTARE (faza SF/DALI), documentaţii în vederea obţinerii avizelor şi acordurilor, precum şi a Devizului General pentru obiectivul de investiţii „Dezvoltarea infrastructurii pentru transport verde –…