Tag: anunt

ANUNT ‘ Prin prezenta , va aducem la cunostinta ca Primaria orasului Breaza intentioneaza scoaterea la licitatie o autorizatie taxi nr. 17, ramasa vacanta, sens in care transportatorii autorizati de pe raza localitatii pot depune cereri pentru inscrierea pe lista de asteptare. Cererile vor fi depuse la Registratura Primariei Breaza pana la data 11.04.2022.

ANUNT ‘ Prin prezenta , va aducem la cunostinta ca Primaria orasului Breaza intentioneaza scoaterea la licitatie o autorizatie taxi…

Invitație de participare la procedura de achiziție directă a Serviciilor de realizare documentații tehnico-economice pentru proiectul ,,Eficiență energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public, oraș Breaza, județul Prahova” -etapa II-a Oferta întocmită conform documentației de atribuire anexată, se va depune în plic închis, la Registratura Primăriei Breaza, str. Republicii, nr,. 82b, până la data de 12.04.2021, orele 12.00.Ofertantul declarat câștigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de servicii, la secțiunea „Catalogul electronic” denumirea și valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

Invitație de participare la procedura de achiziție directă a Serviciilor de realizare documentații tehnico-economice pentru proiectul ,,Eficiență energetică și gestionare…

ANUNT referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ Autoritatile Publice Locale Breaza, cu sediul in Breaza, str.Republicii, nr.82 B, va aduc la cunostinta faptul ca in sedinta Consiliului Local Breaza ce se va desrasura in luna mai 2022, se va supune dezbaterii si aprobarii consiliului local, proiectul de hotarare privind reglementarea accesului vehiculelor cu tractiune animala pe raza orasului Breaza initiat de domnul viceprimar Emanuel Necula.

Change set: Search by name: Icon effect: Icon align: Source

ANUNT S.C. PARC INDUSTRIAL BREAZA SRL ANUNTA PE ACEASTA CALE CA SE PRIMESC CERERI DE INCHIRIERE PENTRU ULTIMELE DOUA HALE DE PRODUCTIE DIN INCINTA PARCULUI INDUSTRIAL , HALELE CUNOSCUTE SUB NUMELE DE TURNATORIE (aprox. 7500 in.p.) si SM 4 (aprox. 5000 m.p.). SPATIILE (HALELE) DE INCHIRIAT SE GASESC IN BREAZA, str. GRIVITEI Nr. 18 , jud. PRAHOV A. (pe fosta platfonna industriala HIDROJET).

ANUNT S.C. PARC INDUSTRIAL BREAZA SRL ANUNTA PE ACEASTA CALE CA SE PRIMESC CERERI DE INCHIRIERE PENTRU ULTIMELE DOUA HALE…