Etichetă: anunț public de mediu

Anunț privind depunerea solicitării de emitere  a acordului de mediu  pentru proiectul ”Extindere iluminat public str. Drubeta nr.97, str. Iosif Sârbu, prin pozare subterană”

Anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Extindere iluminat public str. Drubeta nr.97 (parcare în spatele blocului), str. Iosif Sârbu, prin pozare subterană” ”Municipiul Timișoara…

Anunț public asupra intenției de a depune la Administrația Bazinală de Apă Banat,, documentația de obținere a Avizului de  Gospodărire a Apelor pentru proiectul ”Construire imobil cu funcțiuni mixte”, Splaiul N. Titulescu nr.5

Astăzi, 27.08.2021, a fost afişat anunţul public, înregistrat la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. RM2021-001661/25.08.2021, titular S.C. Cedar Invest SRL, sediul în București, sector 1, str. Ceasornicului nr.17, copr B,…