Tag: 2021

nr. 1 din 8 ianuarie 2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2020din excedentul bugetului local al anilor precedenți

R O M Â N I A                                                                                                                  JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL    HOTĂRÂREA nr. 1 din 8 ianuarie…