Start în proiectul de reabilitare a Creșei Deva!

Am semnat, astăzi, contractul de proiectare pentru „Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructură educațională în Deva, Al. Viitorului, nr. 9, în vederea monitorizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educația timpurie preșcolară” cod SMIS 125418.

Obiectivul specific al investiției: Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Obiectul contractului:

-elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, D.T.A.C. + D.T.O.E., documentații necesare obținerii avizelor/acordurilor

-verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

-asistență tehnică din partea proiectantului

Valoarea totală a contractului: 72.594 de lei fără TVA (86.386,86 lei cu TVA).

Durata estimată a contactului: 21 luni (3 luni – proiectare, 18 luni – asistență tehnică din partea proiectantului).

Serviciile de elaborare a documentațiilor tehnico-economice și de asistență tehnică din partea proiectantului vor fi realizate de S.C. General Proex S.R.L. Năsăud.

Investiția ” Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructură educațională în Deva, al. Viitorului, nr. 9, în vederea monitorizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educația timpurile preșcolară” este finanțată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Nicolae-Florin OANCEA,

Primarul Municipiului Deva

 

#LucrămPentruDeveni

Source