Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local al municipiului Deva supune atenţiei cetățenilor municipiului Deva următorul proiect de hotărâre:

Stabilirea chiriilor anuale pentru inchirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuinte din municipiul Deva

Persoanele interesate pot consulta proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate pe site-ul Primăriei Municipiului Deva: www.primariadeva.ro – secțiunea Ședințe de Consiliu Local – Proiecte de hotărâri.
Eventualele propuneri, sugestii sau opinii se pot transmite pe adresa de e-mail : [email protected].
Termenul limită până la care se pot primi propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre este data de 15 ianuarie 2021.

Source