Consiliul local al municipiului Deva aduce la cunoştinţa cetăţenilor municipiului Deva, că în ședinta din data de 23 decembrie 2020 au fost adoptate următoarele hotărâri:

  •  Hotararea Consiliului local nr.447/2020 privind stabilirea Procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite;
  •  Hotararea Consiliului local nr.448/2020 privind aprobarea criteriilor și procedurilor de acordare a scutirilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren, începând cu anul 2021;
  •  Hotararea Consiliului local nr.449/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2021 în municipiul Deva;
  •  Hotararea Consiliului local nr.450/2020 privind aprobarea Politicilor publice în domeniile educație, asistență socială, mediu, transport și turism în contextual Strategiei de dezvoltare durabilă în perspectiva anului 2030, la nivelul UAT Deva, activitate realizată în cadrul proiectului „Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice la nivelul municipiului Deva” cod SMIS 126422;

Hotărârile pot fi consultate pe site-ul Primăriei Deva aici .

Source