Având în vedere prevederile OUG nr.57/2019-Codul Administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare, privind transferul la cerere, comisia de evaluare comunică rezultatul final.

Source