În ceea ce privește organizarea și desfășurarea preselecției pentru operatorii economici sau grupurile de operatori economici care au depus cereri de înscriere la licitația pentru vânzarea masei lemnoase pe picior din fondul forestier de proprietate publică al U.A.T. Primăria Cam. Straoane, pentru producția anului 2023, aceasta va fi realizată în conformitate cu regulile stabilite în Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul de proprietate publică.

Source