ORAŞUL NEGREŞTI-OAŞ cu sediul în localitatea Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: “ Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei Oraşului Negreşti – Oaş, judeţul Satu Mare – Modernizarea spaţiilor verzi pentru crearea unui coridor verde de calitate în Oraşul Negreşti Oas, TITULAR ORAŞUL NEGREŞTI OAŞ.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la Sediul Agenţiei pentru protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Batrîn, nr. 8/B, pe pagina de internet:  http : //apmsm.anpm.ro şi la sediul titularului – ORAŞUL NEGREŞTI OAŞ cu sediul în şocalitatea Negreşti –Oaş, judeţul Satu Mare.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, e-mail :[email protected].

Source