Încheiat astăzi, 04.04.2022, cu ocazia soluționării contestațiilor depuse  de către candidații identificați cu nr. de dosar 7065/18.03.2022 – contestația nr. 8378/01.04.2022, ora 1016  și nr. dosar 7233/21.03.2022  – contestația nr.8339/01.04.2022, ora 1144, participanți la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție, împotriva rezultatului obținut la proba scrisă, în conformitate cu art.63 din HG nr.611/2008.

            Astfel, în data de 4 aprilie 2022, a fost convocată Comisia de soluționare a contestațiilor stabilită prin Dispoziția Primarului orașului Negrești-Oaș nr. 39/28.02.2022.

Trecând la analizarea contestațiilor, prin reevaluarea lucrărilor scrise, întocmite de către contestatari, comisia de soluționarea a constatat că există diferenţe între punctajul iniţial acordat acestor lucrări în urma corectării şi punctajul rezultat în urma reverificării, pentru următorii candidați:

1.Dosar nr.7065/18.03.2022 – punctaj inițial 30; punctaj după soluționarea contestației: 32 puncte;
2.Dosar nr.7233/.31.03.2022 – punctaj inițial 43; punctaj după soluționarea contestației: 44,5  puncte.

Având în vedere prevederile art.63, art.64, alin.2 și art.65 din HG nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, comisia de soluționare a contestațiilor a comunicat următorul rezultat:

Nr.crt. Număr dosar contestatar Punctaj probă inițial Punctaj probă după contestație Rezultat
1 Nr.7065/18.03.2022 30 puncte 32 puncte RESPINS
     2 Nr.7233/31.03.2022 43 puncte 44,5 puncte RESPINS

Conform prevederilor art.68 din HG nr.611/2008, în cazul respingerii contestațiilor, candidații se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii

Afişat, azi  4 aprilie 2022, ora 1200 la sediul Primăriei Orașului Negrești Oaș

Secretarul comisiei:

Manea Cristina – Inspector  RUS

Source