Primaria Municipiului Tulcea | Raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal „REABILITARE ȘI MANSARDARE CORP C84, PENTRU SPAȚII DE DEPOZITARE ȘI BIROURI”, intravilanul municipiului Tulcea, strada Forestierului, nr. 1, carte funciară nr. 30297, număr cadastral 2257/5, judeţ Tulcea

Source