Primaria Municipiului Tulcea | Anunțul de intenție nr. 21745 din 11.06.2021 referitor la elaborarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Tulcea pentru activități nonprofit de interes local

Source