Primaria Municipiului Tulcea | Raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SEDIU FIRMĂ ȘI MAGAZIN P+1”, intravilanul municipiului Tulcea, strada Viticulturii, nr. 2, numere cadastrale 33600, 39027, 33601, judeţ Tulcea

Source