Raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal “LUCRĂRI DE CONSTRUIRE PENTRU MONTARE STAȚIE BETOANE, SILOZURI, PADOCURI ȘI CÂNTAR AUTO” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Taberei, F.N., carte funciară nr. 47760, număr cadastral 47760, TULCEA – Primăria Municipiului Tulcea


Source