Raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE ATELIER MECANIC ȘI SPĂLĂTORIE AUTO”, extravilanul municipiului Tulcea, strada Orizontului, nr. 211Bis, carte funciară nr. 42137, număr cadastral 42137, TULCEA – Primăria Municipiului Tulcea


Source