Raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI; CONSTRUIRE CREȘĂ CARTIER E3, MUNICIPIUL TULCEA; CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL (FAZA I – PLAN URBANISTIC ZONAL; FAZA II – ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE; FAZA III – OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE)” – intravilan municipiul Tulcea, strada Spitalului, FN, cărți funciare nr. 53718, 51799, 51876, 51906, 53830, 53831, numere cadastrale 53718, 51799, 51876, 51906, 53830, 53831 – rezultate din dezmembrarea terenului CF/NC 49349, TULCEA – Primăria Municipiului Tulcea


Source