Raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal „AMENAJARE PARCARE MULTIETAJATĂ ZONA VEST, MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I – ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE; FAZA II – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL)”, intravilanul municipiului Tulcea, strada Isaccei, între bloc U5 și calea ferată, carte funciară nr. 35179, număr cadastral 35179, judeţ Tulcea – Primăria Municipiului TulceaSource