Raportul informării și consultării publicului pentru documentația Plan Urbanistic Zonal „ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ”AMENAJĂRI PARCĂRI REZIDENȚIALE PUBLICE STRADA ANTENEI, MUNICIPIUL TULCEA – (FAZA I – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL)”, intravilanul municipiului Tulcea, strada Antenei, F.N., carte funciară nr. 44177, număr cadastral 44177, judeţ Tulcea – Primăria Municipiului TulceaSource