Anunțul nr. 30593 din 19.07.2023 referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1 ȘI ÎMPREJMUIRE”, intravilan municipiul Tulcea, strada Malcoci, nr. 39, carte funciară nr. 39374, număr cadastral 39374 – Primăria Municipiului TulceaSource