S.P.C.L.E.P BUFTEA

COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ

Astăzi 10.05.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VĂLEANU ALEXANDRU, în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Buftea, judeţul Ilfov şi a d-nei CURELEA MĂDĂLINA CAMELIA, în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov. În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. Oficierea căsătoriei va avea loc în data de 20.05.2022, la ora 12.45 la sediul Primăriei Oraşului Buftea.

Source