PUBLICAŢIE

Astăzi 01.09.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BIDEAC ALEXANDRU CORNEL în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov şi a d-nei POPESCU DIANA LARISA în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în Mun. Bucureşti, sectorul 6. În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Source