PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

STARE CIVILĂ

NR.4119 /01.09.2021

PUBLICAŢIE

Astăzi 01.09.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BOŞ IOAN ALEXANDRU, cu domiciliul în Comuna Mogoşoaia, Str. Islaz nr. 10B judeţul Ilfov şi a d-nei MOCANU ALEXANDRA LIVIA, cu domiciliul în Giurgiu, Str. Dinicu Golescu nr.16. Căsătoria va avea loc în data de 11.09.2021, ora 12.45. În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Creţu Giorgiana

Source