Astăzi 23.06.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui WHATSON NEAL PATRICK, în vârstă de 55 ani, cu domiciliul în Londra, ţara Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord şi a d-nei BĂDILAŞ ANA-MARIA, în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în Mun.Ploieşti judeţul Prahova. În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se poate face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază căsătoria, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,

Petruţa Spînu

Source